Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Active RFID

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ, БАЗИРАНА НА RFID ТЕХНОЛОГИЯ

Active RFID е автоматизирана RFID система за идентификация, подходяща за хора, съоръжения, стоки и товари, леки автомобили, бусове, товарни автомобили и др.

Реализираме надеждни и икономични RFID решения в различни области като самостоятелни апликации или интегрирани в съществуващата ИТ структура в области като : транспорт и логистика, поддръжка и сигурност. За оценка и оптимизация на контролираните процеси, разработваме модули за анализ на данните.

* Решението включва интегрирана система за видеонаблюдение (<< Milestone >>).

ACTIVE RFID - ИНТЕРФЕЙС

RFID идентификация и контрол на достъпа

 • Безжична комуникация
 • Мониторинг на вход/изход в реално време
 • Информация за визуалното състояние на идентифицираните обектите
 • Автоматизиран дневник
 • Автоматизирани справки(дневни, седмични и месечни)

Active RFID - Справка за движение обекта

 • Опция за конфигуриране на автоматични известия за регистрирани събития, отговарящи на определени условия.
 • Достъпност на всички съхранени данни с възможност за извеждане на информацията за избран обект, период/точен час, посока на движение и др.

RFID идентификация и контрол на достъпа

 • Анализ на данните(преминали обекти, изчисляване на работно време и др.)
 • Възможност за захранване на клиентска информационна система

Active RFID - Справка за движение обекта

 • Адаптиран към различни видове устройства(компютри, таблети, телефони) интерфейс.
 • Индивидуално съхранение на данните

КАК РАБОТИ ACTIVE RFID?

 • При навлизане на обекта в контролираната зона, сензорите идентифицират RFID тагът и информацията за събитието се регистрира и изпраща за съхранение.
 • Засичането на регистриран RFID таг, води до заснемане на преминаващия обект.
 • Постъпващите събития се индикират в реално време, чрез интерфейса.
 • Изпращане на данни към външни пролжения.
 • Разстоянието за засичане може да бъде конфигурирано

Система за идентификация и контрол на достъпа чрез RFID таг

ACTIVE RFID - КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ

Широко обхватна антена, статична или с опция за Ннасочване

Идентификация на обект чрез RFID таг

 • Подходяща за използване, както на открито така и на закрито
 • Operating temperature : -55°C to +71°C

RFID четец за разпознаване на принадлежащите към системата RFID тагове

Детектиране и идентификация на обект чрез RFID таг

 • High range : up to 15 m with onboard antenna and up to 80m with exteranl antenna
 • Operating temperature : -40°C to +70°C

RFID тагове, съобразени с нуждите на контролираната среда

Идентификация на обект чрез RFID таг

 • High Range : 40 to 80 meters (open field)
 • Ultra Compact anti-hanging shape (Ø36mm - H: 10mm - W: 11g
 • Подходяща употреба: автомобили, ремаркета, товари, оборудване и др.

Детектиране и идентификация на обект чрез RFID таг

 • Anti-removal tamper
 • Ultra Slim: 2.4mm adhesive face
 • Подходяща употреба: Търговски стоки. На закрито.

Идентификация на обект чрез RFID таг

 • High range : up to 80m (open field)
 • Operating temperature : -30°C to +70°C
 • Подходяща употреба: Хора

ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ НА MILESTONE

Комуникацията на Active RFID с Milestone API, позволява на нашите клиенти да разполагат със събраната информация в платформата за видеонаблюдение на Milestone

RFID идентификация и контрол на достъпа

 • Видео достъп до наблюдаваните контролни точки по всяко време и от всякакъв тип устройства
 • Списък на всички регистрирани събития от Active RFID, допълнени с видеоматериал от Milestone
 • Търсене на събития в базата данни по дата, час, Tag ID и др.

ACTIVE RFID - ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Автопаркове
 • Училища
 • Държавни институции
 • Фирмени сгради
 • Магазини и др.

Copyright © 2015 - 2019. Mobecco Solutions.