Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Mobik ST-T

Mobik ST-T

Mobik ST-T е автономно устройство за автоматизирано за четене, архивиране и изпращане по безжичен начин и при пълна сигурност чрез GPRS мрежата на данните от картата на водача на МПС

Устройство е снабдено със самостоятелно захранване и независим комуникационен модул за пренос на данни. Достъпът до устройството е без прекъсване.

Mobik ST-T

След поставяне на картата на водача Мобик RS-T автоматично започва свалянето на данните от картата и съхраняването им в енерго-независимата си памет. Всички данни от картата се предават по криптирана връзка чрез устройството Мобик ST-T и се съхраняват в защитен сървър.

Copyright © 2015 - 2023. Mobecco Solutions Ltd.