Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Mobik Web-S

Web-S

Mobik Web-S е Web базирана софтуерна система, достъпна чрез Интернет връзка, която предоставя възможност за записване на изтеглените данни от картата на водача на МПС предадени чрез електронно устройство Mobik ST-T и GPRS мрежата, обработка на тези базови данни, както и тяхното структуриране, консолидиране и привеждането им в подходяща форма за справки и употреба от клиента.

Данните се съхраняват на защитен сървър. Достъпът до днните се осъществява чрез защитен kлиенски интерфейс според правото на достъп до сървъра. Системата е достъпна за всеки потребител притежаващ устройство с интернет връзка и необходимите права за достъп.

Copyright © 2015 - 2024. Mobecco Solutions Ltd.