Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Представителство във Франция по закона на Macron.
Он-лайн система за управление на документацията

Macron - Промени в закона Macron от 01.01.2018 г.MACRON(от 01.01.2018 г.) - Заплащане на декларациите към SIPSI

От 01.01.2018 г., регистрирането на всяка атестация ще бъде придружено от заплащането на такса от 40€. <<Официален Източник>>

Driver.mobecco.eu - Управление на документация за закона MacronDRIVER.mobecco.eu - Уеб апликация, обслужваща Macron

Macron - Регистрация ма документи в SIPSI Mobecco Solutions Ltd. вече предлага услугата си 'Представителство във Франция', чрез уеб базирана система за управление на документацията, касаеща закона Макрон.
Достъп до документацията от всяка точка на света
Генериране на необходимите документи с един клик
Автоматизирана регистрация на докумнти в SIPSI

Macron - Промени в закона Macron от 01.01.2017 г.MACRON(от 01.01.2017 г.) - Регистрация в SIPSI

От 01.01.2017 г., атестациите отнсящисе към закона Макрон (Loi Macron), задължително се подават(регистрират) в системата на SIPSI (сайтът на SIPSI).

Mobecco Solutions Франция Ви предлага осигураване при много изгодни условия на Представителство във Франция, съгласно изискванията на новия закон Macron.

Какво включва нашето предложение?

  • Адрес за кореспонденция с френските власти
  • Съдействие при изготвянето на изискваните документи
  • Превод на необходимата документация, както и изработка на темплейти за автоматично генериране на преводите на Трудови договори.
  • Достъп до Driver - Уеб апликация за управление на документите, необходими по закона Макрон
  • Автоматизирано регистриране на документите в SIPSI. След регистрация, документите автоматично се изпращат на посочен от Вас и-мейл за подпис.
  • Съхранение на всички необходими документи до 18 месеца след края на командировка
  • Екип отговарящ за комуникацията с френските органи и предоставянето на изисканата от тях документация
  • Скоро ще бъде достъпна, уеб апликация улесняваща процеса по изготвяне и съхранение на документите
Цени за френско представителство
Ценови групи лв/шофьор/месец Пакет - 6 месеца
1-5 шофьора --- 150.00 лв (без ДДС)
6-20 шофьора 11.75 лв 235.0 лв (без ДДС)
21-49 шофьора 7.00 лв 345.00 лв (без ДДС)
50-100 шофьора 5.10 лв 510.00 лв (без ДДС)
> 100 шофьора Свържете с нас за повече информация

Свържете се с нас за допълнителна информация и пълно съдействие за осигуряване на вашето представителство.

Tел.: +359 (0) 876 050 594 / Е-мейл: contact@mobecco.eu

ЗА ЗАКОНА МАКРОН(LOI MACRON)

На 9 април 2016 г. във френския държавен вестник беше публикувано постановление за прилагане на т.нар. закон Macron, текстът на което може да бъде изтеглен от следния сайт: <<Официален Източник>>

Законът ще се прилага за командировани работници, извършващи превози, както на пътници, така и на товари, независимо от големината на превозното средство (тежко, лекотоварно, автобус или микробус).

Законът Macron задължава чуждестранните транспортни компании, които командироват шофьори на френска територия (Франция, френски каботаж или международен транспорт до/от Франция), да определят свой представител във Франция.

Преставителат трябва да отговаря за връзката му с местния надзорен орган за периода на предоставянето на услугите. Минималният срок на възлагането на представителството е 18 месеца след приключване на командироването.

Представителят трябва да съхранява на защитен сървър (по време на командировката, както и 18 месеца след командировката) и да предоставя, по искане на официални френски държавни контрольори, изискваните по закона документи.

Copyright © 2015 - 2024. Mobecco Solutions Ltd.