Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Takron - дистанционно извличане,обработка и съхранение на тахографски данни

Извличане(сваляне),обработка и съхранение на данни от тахограф

Takron може да се използва от всякa фирма, работеща с камиони или автобуси с дигитален тахограф.
Takron обработва данни от всички карти на водачи МПС и марки тахографи.
Всички данни са архивирани в нашите професионални хостинг центрове според изискуемите от закона норми.
Не може да се направи по-лесно, отколкото ви предлагаме:

  • НЯМА инсталация
  • БЕЗ допълнително обучение
  • ЛЕСНО качване на файловете
  • СИГУРНОСТ при съхранение на данните от тахографите,картите на водачите и файловете
  • АВТОМАТИЧНИ справки на тахографските данни и данните от картите на водачите
  • АВТОМАТИЧНИ SMS & иМейлове за напомняне

Вие получавате не само всички тези услуги , но и поддръжката на нашите квалифицирани специалисти. Ние сме вашия виртуален IT Департамент! БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ!

Takron е най-сигурният начин за обработка на вашите тахографски данни

Съхранение на данни от тахограф

ЛЕСНО & БЪРЗО
Достъпен от всяка точка, като уеб услуга. SMS напомняния за спазване на срокове

ВСИЧКИ МАРКИ ТАХОГРАФИ
Обработка на данните невависимо от типа на тахографа

СПЕСТЯВА ВРЕМЕ
Автоматични справки за нарушенията, без ръчната обработка на файловете(данните от тахографа и картите на водачите)

Обработка на данни от тахограф

СПЕСТЯВА ПАРИ
Гарантира, че всички данни от тахографа и картата на водача са обработени и достъпни, свежда до минимум риска от глоби

ПЪЛНА СИГУРНОСТ
Вашите тахографски данни се обработват и съхраняват в съответствие с професионалните изисквания

ДОКАЗАНО И СИГУРНО РЕШЕНИЕ
Професионална обработка на тахографските данни на хиляди камиони и водачи от европейските страни

ЗА ВСИЧКИ ХАРДУЕРИ
Архитектура на Takron гарантира използването на всички видове хардуер за извличане(сваляне) и обработка на тахографски данни: USB ключове, хардуер от всички производители както и иновационото решение за дистанционно извличане(сваляне) на тахогравски данни МобикТаcho-RT.

Copyright © 2015 - 2024. Mobecco Solutions Ltd.