Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Mobik Web-Tracking

Mobik Web-Tracking

Mobik Web-Tracking е система за геолокализация и тракинг на автомобилната флота и на мобилни работещи екипи в реално време чрез Интернет и комуникационната мрежа GPS/GPRS.

Това е Web базирана софтуерна система достъпна чрез Интернет връзка, която чрез устройството Mobik RT-GPS предоставя възможност за локализиране и следене на движението на автомобилите в реално време, визуализиране местоположението им и на изминатия от тях маршрут, както и за изпращане на аларми и осигуряване на сигурността на автомобилите.

Събраните данни се съхраняват и обработват от системата за да бъдат предоставени за използване от нашите клиенти. Достъпът до системата се осъществява чрез графичния клиентски интерфейс от операторски постове с интернет връзка и при пълна сигурност.

Достъпът до системата е без пекъсване 24/24 часа 7/7 дена.

Web Tracking_1Web Tracking_2Web Tracking_3

Copyright © 2015 - 2023. Mobecco Solutions Ltd.