Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Mobik RT-GPS

Mobik RT-GPS

Mobik RT-GPS е компактно електронно устройство за геолокализация и следене на МПС в реално време.

Mobik RT-GPS позволява локализиране на автомобилната флота в реално време върху електронна карта. Устройството е с интегрирани GPS, FMS / CAN модули, комуникационен интерфейс GSМ/GPRS/Wi-Fi и възможност за включване на към него на периферни устройства (датчици, релета, терминали, бордови компютър и др.).

Mobik RT- GPS

Чрез интегрираните в него модули и комуникационнен интерфейс Mobik RT-GPS получава, запаметява и изпраща автоматично и при пълна сигурност на защитения сървър на Mobecco Solutions kоординатите и местоположението нa всеки автомобил както и eксплоатационните данни нa МПС: скорост, изминати километри, консумация на гориво и др.

Устройството позволява визуализиране на изминатия маршрут и информация за МПС както и визуализиране на последното местоположението на всяко МПС.

Copyright © 2015 - 2024. Mobecco Solutions Ltd.