Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Euro TMS

Euro TMS

EuroTMS предлага начин за събиране и обработка на данни за вашата автомобилна флота несависимо от марката на производителя и доставчика на МПС, тахографа или хардуера за извличане на тези данни.

Платформата е независима от носителите на тези данни - Smart phones, Tablets, PC, USB ключове…

Ние предлагаме една система, в която цялата информация се събира, архивира и обработва за да бъде предоставана на нашите клиенти. Данните се предават по криптирана връзка и се съхраняват на защитен сървар.

Достъп до състемата и до архивираните данни и отчети се осъщестбява чрез интернет връзка към сървара на посочния адрес през защитен kлиентски интерфейс според правото на достъп. Системата е достъпна 24 /24 ч. и 7 /7 д.

Модулна Система

Euro TMS

Изберете само модулите които отговарят на вашите потребности.

Модулът CRM е безплатен.

Функционира със системи за дистанционно извличане на данни.

Записаната информация в системата не може да бъде променяна, а само използвана от клиента във вид на справки и отчети съобразно вашите нужди.

Основни модули

Euro TMS_2

 • Управление на Tахографки данни
 • Управление на контакти
 • Управление на поръчките
 • Разпределение на курсове (Dispatch)
 • Планиране и изчисляване на маршрута
 • GPS локализация и тракинг
 • Контрол на горивото и температурата
 • SMS Gateway
 • Роминг Sims
 • Хардуерни устройства за: FMS, GPS
 • Контрол на гориво и експлоатационните данни нa МПС, FMS, TPMS...
 • Моbik Tacho-RT- хардуер за дистанционно извличане на данни от тахографи и от картите на водачите на МПС

Copyright © 2015 - 2024. Mobecco Solutions Ltd.