Products
Innovation & reliability

Services
Match your needs

Quality
Time To Change

LA LOI MACRON

Закон Macron - Представителство във Франция

Френско представителство за транспортни компании и превозвачи, съгласно изискванията на новия закон Macron. >>

ДоМобика

DoMobika - Датчици за температура,влага,дим и наводнение. Контрол на ел. вериги.

С ДоМобика следете и контролирайте лесно вашия дом от всяка точка на света, бъдете уведомени в реално време какво се случва в него.

Blink - Известия с SMS и мейл

Blink е уеб базиран софтуер за изпращане на известия до Вашите клиенти, чрез SMS или мейл.

 • Вие избирате времето(дни преди събитието) на известие за всеки обект и модул.
 • Всеки модул позволява вкарването на събития със задна дата.
 • Налични модули: известия технически прегледи,известия застраховки и известия тахографи.
 • Възможност за добавяне на модули в зависимост от вашите нужди.
 • Избор на темплейт за sms-ите

МОДУЛ "ИЗВЕСТИЯ - ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ"

Blink - Известия за годишни технически прегледи

 • Минимални усилия при регистрация на годишен технически преглед.
 • Апликацията изчислява датата на следващия преглед, на база на категорията на автомобила и първоначалната регистрация, след което автоматично изпраща известия с sms.
 • Blink е софтуер за гтп, в който равилата за изчисление на техническите прегледи са съобразени с нормативните изискавния за дейноста.

МОДУЛ "ИЗВЕСТИЯ - ТАХОГРАФИ"

Blink - SMS известия за тахографи

Изпраща известия за предстоящ технически преглед на тахографи.

МОДУЛ "ИЗВЕСТИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКИ"

Blink - SMS известия за застраховки

 • Софтуер за застраховки улесняващ напомнянето на клиентите Ви чрез известия с sms.
 • Наближаващ падеж при разсрочено плащане.
 • Уведомяване на клиента за необходимост от подновяване на застраховката, поради изтичане на полица.
 • Известия за застраховки, могат да бъдат изпращани, чрез sms и е-поща. Опциите са достъпни за всеки клиент и могат да бъдат променяни във времето, спрамо желанието на клиентите Ви.

СПРАВКИ С ОПЦИЯ ЗА ЕКСПОРТ(excel) И ИЗПРАЩАНЕ ПО Е-поща

Blink - Справка за изпратени SMS известия

 • Изпратени известия с sms и мейл.
 • Извършени технически прегледи, прегледи на тахографи,сключени застраховки.
 • Предстоящи технически прегледи, прегледи на тахографи, плащания по застраховки, изтичащи и изтекли застраховки.
 • Активни/неактивни клиенти за дадена услуга.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛСКИТЕ ПРОФИЛИ И ТЕХНИТЕ ПРАВА НА ДОСТЪП

Blink - профили в система за sms известия

 • Собственици и Администратори - с достъп до апликацията от всяка точка на света.
 • Оператори - достъп до апликацията(единствено от работното място) и ограничен набор от функционалности.
 • Всеки акаунт получава данни с който се идентифицира в системата.

Лек и удобен интерфейс, достъпен и от мобилни устройства.

* Възможност за разработване на допълнителни функционалности, спрямо Вашите нужди.

* За тридневен ДЕМО-ДОСТЪП позвънете на +359(0)876 050594

Copyright © 2015 - 2023. Mobecco Solutions Ltd.